Bandet

Västerås Big Band

Bandets styrelse

Bandet är en ideell förening i ABFs regi. Styrelsen är sammansatt enligt följande:

  • Patrik Arvhult är ordförande
  • Thomas Jennersjö är kassör
  • Bertil Nilsson är sekreterare
  • Hans Thorell och Roger Berggren är ledamöter

 

Kontakta Patrik på telefon 070-2213519 eller maila till info@vasterasbigband.se.

Vill du få information om kommande spelningar kan du anmäla dig till prenumerera@vasterasbigband.se

Copyright 2015 Västerås Big Band

Saxar

Antoni Baraniak, Thomas Fagerberg, Roger Berggren, Bertil Nilsson, Thomas Jennersjö

Tromboner

Hans Thorell, Urban Ottosson, Patrik Arvhult

Sven Byström

Trumpeter

Johan Richlow, Magnus Lagerby, Thorulf Swege, Frida Gunnarsson

Kompet

Tomas Lundin, Leif Johansson, Erica Sievertsen,, Björn Leander